روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
20% آشنایی با گزارشگری مالی، تهیه ترازنامه، تهیه صورتهای مالی عملکرد، انواع درآمد و هزینه، تهیه صورت جریان وجوه نقد، یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
خرید آنلاین کتاب سرمایه گذاری در بورس
تومان120,000
29% بسیاری از دانشجویان اقتصاد در ایران برای درک مفاهیم اولیه اقتصادسنجی ، کتاب اقتصاد سنجی گجراتی را انتخاب می کنند؛ کتابی که برای دریافت مقدمات پایه بسیار خوب به رشته تحریر درآمده است و از مثال های کاربردی جذابی برخوردار است. اما برای گامی بالاتر، اقتصادسنجی جانستون به خوبی توانسته است نظر اساتید و دانشجویان ایرانی را بخود جلب نماید. جلد اول این کتاب مشتمل بر هفت فصل اساسی است که موضوعاتی چون  روابط دو متغیره، چند متغیره، خطاهای تصریح ، تخمین زن های حداکثر درستنمایی ، واریانس ناهمسانی ، خودهمبستگی و مدل سازی سری زمانی در آن مورد بحث قرار می گیرد.
روش های اقتصادسنجی
تومان150,000
کمبود؛ چرا فقر به معنای توانمندی است
تومان58,000
32% یکی از جذابیت های اقتصاد رفتاری آن است که مطالب آن می تواند حتا مورد توجه غیر اقتصاددانان نیز باشد چرا که پایه آن شناخت درونی است. اینکه با حداکثر تمرکز نیز دچار اشتباه می شویم و دلایل آن ناشی از تمایلات شکل گرفته است که انتخاب عاقلانه رو در تنگنا قرار می دهد
تومان200,000
بستن
مقایسه