نویسنده: انتشارات یادگار عمر

آیا کتاب می تواند خلق برتری کند.
انتشارات یادگار عمر
22 / 11 / 1402
لزوم استفاده از نرم افزار R در پایان نامه
انتشارات یادگار عمر
06 / 11 / 1402
کنشگر برجسته در شبکه
انتشارات یادگار عمر
29 / 10 / 1402
آنچه درباره تصمیم گیری نمی دانید
انتشارات یادگار عمر
19 / 06 / 1402
کتاب خود را مرجع کنیم
انتشارات یادگار عمر
06 / 06 / 1402
کتاب سرمایه گذاری در بورس
انتشارات یادگار عمر
04 / 06 / 1402
اقتصادسنجی
انتشارات یادگار عمر
23 / 05 / 1402
مثال­های نویسنده کتاب را جذاب­تر می کند
انتشارات یادگار عمر
20 / 05 / 1402
  • 1
  • 2
بستن
مقایسه